Hur ser en kväll ut?

ONSDAGSKVÄLLAR PÅ DROM TONPA 18-20.30

 INLEDNING

Allting vi gör påverkas av vår intention och motivation. Vi brukar inleda kvällen genom att påminna oss om varför vi anser det viktigt att träffas för att meditera, studera och diskutera tillsammas. Kanske vill vi utforska vårt eget sinne, odla medkänsla, kärleksfull vänlighet och generositet. Kanske vill vi kunna bidra till andra på ett positivt sätt.

MEDITATION & MOTIVATION

Tillsammans gör vi en meditation med fokus på att utveckla olika aspekter av mindfulness, såsom förmågan att fokusera sinnet, eller att utveckla ett observerande, icke-dömande förhållningssätt till vår egen upplevelse.

UNDERVISNING

Just nu studerar vi FPMT-kursen Discovering Buddhism.  Varje onsdagkväll lyssnar vi på undervisning av olika lärare och gör analytiska meditationer på de teman som presenteras. Under våren 2013 avslutar vi modul 3 (presenting the path) och påbörjar module 4 (the spiritual teacher).

FIKAPAUS

Tid för en kopp te och fika tillsammans.

ANALYTISK MEDITATION

Analytisk meditation kopplad till kvällens undervisning.

DISKUSSION

Tillsammans diskuterar vi kvällens undervisning.

AVSLUTNING

Tillsammans avslutar vi med en längre tillägnan och böner för lång liv.  I mån av tid kan vi också ibland sjunga mantran tillsammans. 

OBS: Undervisningen och den analytiska meditationen är på engelska.  Allt annat på svenska/engelska beroende på behov och vilka som kommer.

 TIDER (UNGEFÄRLIGA)

18:00-18:30     Inledning, meditation & motivation

18:30-19:00     Undervisning

19.00-19.30     Paus & fika

19:30-19:50     Analytisk meditation

19:50-20:20     Diskussion

20:20              Avslutning med tillägnan

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest