Bakgrund

Vilka är vi och vad är vårt mål

Yeshe Norbu Study Group är en så kallad FPMT study group.  FPMT står för Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition och är en världsomfattande organisation som har som mål att förmedla Mahayana buddhismens värderingar och traditioner genom Tibetansk-buddhistiska undervisningar, meditation, samhällstjänst, retreat center och olika projekt.  FPMT har sin grund i Gelugpa traditionen från Lama Tsongkhapa (Tibet) så som den har förts vidare av FPMTs grundare Lama Thubten Yeshe och FPMTs andlige ledare Lama Zopa Rinpoche.

Som studiegrupp inom FPMT följer vi Lama Zopa Rinpoches andliga råd och vi använder oss enbart av FPMTs läromedel och material.  Vårt mål är detsamma som det av FPMT.  Vi har dessutom skrivit på och följer FPMTs Ethical Policy.  Som FPMT studiegrupp så går vi först igenom en prövoperiod på minst två år under vilken vi också uppmuntras till att starta en föreningen.  Efter detta kan gruppen sedan få så kallad FPMT-center-status.

Vad betyder Yeshe Norbu

Namnet Yeshe Norbu gavs till gruppen av Lama Zopa Rinpoche och betyder ”Wishfulfilling Jewel” eller Önskeuppfyllande Juvel.

Vem är Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa, som han så ofta kallas av sina elever, är FPMTs andlige ledare och därmed också Yeshe Norbus guide och lärare.  Han föddes 1946 i Thami i Mount Everest trakten i Nepal.  Han blev tidigt erkänd som reinkarnationen av den så kallade Lawudo laman.  År 1957 avlade han sina munklöften vid Dungkar klostret i Tibet men tvingades fly landet 1959 efter det att den kinesiska armen börjat förfölja munkar och nunnor.  Rinpoche flydde Tibet genom Bhutan till Indien.  Där tillbringade han sina nästa åtta år i Buxa Duar före detta koncentrationsläger som nu blivit flyktingläger för munkar och nunnor som flytt Tibet.  Här träffade han Lama Thubten Yeshe och blev hans närmaste lärjunge fram tills hans död 1984.  De två startade senare The Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT) och Kopan Monastery i Nepal.  Efter Lama Thubten Yeshes bortgång blev Rinpoche FPMTs andlige ledare.

Facebook Twitter Google+ Pinterest