Vi praktiserar meditation och lär ut buddhistisk filosofi från den tibetanska tradition som heter Gelug och för vilken Hans Helighet Dalai Lama är överhuvud.

Vi är anslutna till FPMT, som står för Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition och är en världsomfattande organisation med mål att förmedla Mahayanabuddhismens värderingar och traditioner genom undervisning, meditation, samhällstjänst, retreatcenter och olika projekt.  FPMT:s grundare är Lama Thubten Yeshe och dess andlige ledare Lama Zopa Rinpoche.

VARMT VÄLKOMMEN!